22 Kasım 2011 Salı

Kurtuluş Savaşı

1) Kurtuluş Savaşı’nda:
l. Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik ünvanı ile Mareşallik Rütbesi’nin verilmesi
ll. Başkomutanlık Kanunu ile TBMM’nin yetkilerini üç ay için Mustafa Kemal Paşa’ya vermesi
lll. 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) l ve lll E) l, ll ve lll

2)Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin l. İnönü Savaşı’nın sonuçları içinde yer aldığı savunulamaz?

A) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
B) Londra Konferansı’nın toplanması
C) TBMM ile Afganistan arasında dostluk antlaşmasının imzalanması
D) Halkın TBMM’ye olan güveninin artması
E) Düzenli Ordunun ilk zaferini kazanması